ROSTEM 2050

Naše televize Vám přináší záznam ze slavnostního předávání odměn nejúspěšnějším uživatelům aplikace ROSTEM 2050. Akce se konala v prostorách Fakulty technologické UTB Zlín dne 22. 11. 2023. Mezi úspěšnými uživateli byli i naši studenti.

Všem oceněným gratulujeme!