Participativní rozpočet jako podpora studentským aktivitám

Studenti spolurozhodují o prostředí školy a získali finanční prostředky k realizaci svých plánů. Tak lze stručně shrnout princip participativních rozpočtů.

Členům Studentské rady GJŠ Zlín předala ve středu 8. listopadu 2023 ředitelka školy Mgr. Alena Štachová k užívání nově zrekonstruovaný studentský klub, který slouží všem studentům školy k zábavě a odpočinku ve volném čase během vyučování. „Klub vznikl už před lety právě na podnět Studentské rady a patří k nejoblíbenějším místům ve škole – zejména pingpongový stůl je využíván denně od časných ranních hodin do pozdního odpoledne. To je důvod, proč jsme nakonec ve spolupráci se Studentskou radou využili finanční prostředky z prvního participačního rozpočtu právě k jeho rekonstrukci,“ uvedla ředitelka školy.

S projektem participativních rozpočtů, tedy poskytnutí finančních prostředků z krajského rozpočtu žákovským parlamentům na podporu vlastních projektů podle nastavených pravidel, přišla současná radní pro školství a kulturu ZK Ing. Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D. Cílem této akce je podpora aktivity, samostatnosti a občanské angažovanosti studentů středních škol ve Zlínském kraji. Naše Studentská rada je kromě aktivní práce také organizátorkou Studentských summitů, tedy setkání žákovských parlamentů na Gymnáziu a Jazykové škole Zlín s výměnou zkušeností a přednáškami odborníků.

Letos v rámci participativního rozpočtu získáme částku 100 tis. Kč, za kterou jsme klub vymalovali, pořídili nový koberec a nábytek a nový pingpongový stůl.

Náklady na úpravu klubu byly o něco vyšší – 120 tis. Kč, rozdíl doplatí škola z rozpočtu, protože považujeme za podstatné podporovat aktivitu našich studentů. Studentská rada GJŠ Zlín už shromáždila další náměty na příští ročníky participativních rozpočtů – nejvíce hlasů získaly úpravy našich dvou studoven a vytvoření dalších odpočinkových zón ve škole. V tuto chvíli však patří náš velký dík paní radní Zuzaně Fišerové za skvělý nápad a podporu studentské aktivity a podnikavosti. A samozřejmě za možnost nápady a plány studentů uvést v život.

Všem studentům, myslím že i za vedení Studentské rady, přejeme, ať se jim v novém prostředí studentského klubu líbí – a pevně věříme, že se k zařízení budou chovat tak, aby všem sloužilo co nejdéle!

Přemysl Šil