Zprávy Televize T. G. M.

Dvacáté sedmé vysílání školní televize Gymnázia a Jazykové školy Zlín.
(Zpravodajství ze Slavnostní imatrikulace nových studentů GJŠ Zlín)
|27.9.2019 | Kongresové centrum Zlín|

Zprávy
1. Ohlédnutí za Majálesem 2019
2. Ocenění Lucie Kundratové
3. Smečka – natáčení celovečerního filmu
4. Rozhovor s Johnem Honnerem
6. Dokončování školní zahrady