Zažijte středověk na zlínském zámku!

V listopadu probíhá na zlínském zámku interaktivní výstava Expedice středověk. Zážitková výstava návštěvníky přenese do období temného středověku. Na vlastní kůži si mohou vyzkoušet, jak se asi žilo na hradě i na bitevním poli. K vidění jsou zde repliky dobových oděvů, předměty ze středověké kuchyně, hudební nástroje, hry, pomůcky útrpného práva, zemědělské nářadí a mnohé další exponáty.
Ale pozor! Na téměř na všechny exponáty je možné sáhnout, vše se dá vyzkoušet. Pro malé bojovníky je připraven osedlaný kůň pro turnajového rytíře, repliky zbroje a zbraní či fragment husitské vozové hradby. Zajímavé bude nahlédnout, jak vypadala středověká kuchyně nebo jaké slasti a strasti stýkal řeholní život v klášteře.

Reportáž z této události připravily Adam Knirsch a Hanka Horáková.

Zprávičky | 9. 11. 2017