Vrchní státní zástupkyně JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D. na našem gymnáziu

Nebývá vždy jednoduché zajistit pro studenty setkání se skutečnou osobností, která by je oslovila svou odbornou erudicí, současně by jim dokázala zprostředkovat problematiku svého oboru příklady z vlastní praxe, její informace by měly přesah nad rámec tématu, a navíc by byla mediálně známá. To se nám podařilo v jedné osobě v úterý 11. února 2020, když naše pozvání přijala vrchní státní zástupkyně v Praze, JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D. Již od začátku své přednášky zcela ovládla prostor konferenčního sálu školy s kapacitou více než sto míst a studentům výběrových seminářů 3. a 4. ročníků v první části představila podrobný a fundovaný přehled struktury a fungování nejen státních zastupitelství, ale i justice obecně, poté se zaměřila na nebezpečí v prostředí internetu a nakonec zodpověděla řadu dotazů, a to včetně příkladů ze soudní praxe. Obdiv zaslouží, že po besedě, která celkově trvala dvě (nikoli vyučovací!) hodiny ještě měla dostatek energie k poskytnutí rozhovoru pro naši školní Televizi T. G. M.

Pokud Vás zajímá, nač se jí ptal náš reportér, a hlavně co mu paní doktorka Bradáčová odpověděla, podívejte se na naši reportáž!

Velmi nás potěšilo, že paní vrchní státní zástupkyně přislíbila zachovat naší škole přízeň, a pokud jí to pracovní povinnosti dovolí, opět nás navštívit.

vedení školy