Sbírka pro Ukrajinu

Od 1. do 8. března 2022 probíhala ve škole finanční sbírka, ke které se připojili žáci i zaměstnanci školy.

Sbírka byla otevřena v úterý 8. března 2022 za účasti předsedy Studentské rady Matěje Ševčíka a zástupce pedagogů, člena Školské rady Mgr. Michaela Dvorského. Výtěžek sbírky činil 39.184 Kč. Celá částka byla vložena na účet Člověka v tísni, o.p.s.

Současně jsem se také zapojili do materiální sbírky. Během několika dnů, se podařilo naplnit přes 22 velkých krabic.

Děkujeme všem dárcům za jejich příspěvky, věříme, že výtěžek naší sbírky a materiální pomoc pomůže zmírnit dopady války na civilní obyvatelstvo.

Redakce Televize T. G. M.