Rozhovor s primátorem Zlína – část 2.

Ve druhé části rozhovoru se zlínským primátorem jsme se věnovali dopravě. Je pan Jiří Korec spokojen s dopravou ve Zlíně? Kdy dojde k vybudování Pravobřežní komunikace podél Dřevnice nebo realizaci nového navigačního parkovacího systému? Je úspěšný nový projekt Sdílená kola? Podívejte se na druhou část rozhovoru!