Obrovský úspěch a velké poděkování paní ředitelce

Velký úspěch pro celé gymnázium – paní ředitelce Mgr. Aleně Štachové byla udělena Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. stupně za vynikající pedagogickou činnost. Toto významné ocenění MŠMT udělil pan ministr na Den učitelů, výročí narození Jana Amose Komenského. Na ministerstvu jsme bohužel chyběli, ale na slavnostnímu ceremoniálu, který uspořádal Zlínský kraj pro oceněné pedagogy, už naše televize byla přítomna. Krajská akce se konala v Uherském Brodě.