prof. Ing. Roman Čermák, Ph.D.

Dne 24. ledna se na našem gymnáziu uskutečnila akce pod názvem Den vědy a techniky. Během celého dne, se naši studenti účastnili zajímavých přednášek a workshopu. Jedním z přednášejících byl také prof. Ing. Roman Čermák, Ph.D. děkan ústavu inženýrství polymerů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Kterého vyzpovídala naše nová reportérka Vendula Kovářová.