Hejtmanův pohár

V loňském školním roce 2016/2017 se studenti z primy až kvarty našeho gymnázia zúčastnili celorepublikové soutěže – Hejtmanův pohár.
Do této akce se zapojilo 114 našich žáků.
Šlo o pohybovou, filmovou a obecně prospěšnou soutěž. Studenti se snažili dosáhnout co nejlepších časů v opičí dráze, tvořili soutěžní pokřiky, píseň, pomáhali potřebným v kraji a čistili les od odpadků. Vše muselo být pečlivě zdokumentováno ve video příspěvcích.
V této soutěži se naše škola umístila v kraji na bronzové příčce.