Chátrající místo činu

Druhý dubnový víkend se veřejnosti otevřela bývalá budova věznice v Uherském Hradišti. Bohužel, návštěvníkům byla zpřístupněna jen nepatrná část objektu. Ptáte se proč? Odpověď je více než jednoduchá. Objekt bývalé věznice je v dezolátním stavu. Je téměř jisté, že by na návštěvníky  v určitých částech objektu mohl spadnout strop nebo by se propadla podlaha. Přesto byly kapacity prohlídkových skupin téměř okamžitě plné. Ale proč je takový zájem o pomalu se bortící budovu?

Jakmile vejdete dovnitř, okamžitě vás prostoupí neobvyklá atmosféra. Atmosféra místa, které bylo za období dvou totalitních režimů minulého století synonymem pro strach, násilí a nelidské zacházení.

V období První republiky zde byli izolováni dělníci, kteří usilovali o lepší sociální práva. Za 2. světové války ve věznici pobývali lidé, kteří se aktivně zapojili do ilegálního odboje. Již tehdy se začalo s popravami. Za komunismu, v nechvalně proslulých 50. letech, byli obyvateli věznice zejména političtí vězni, mnohdy nevinní lidé. Vyšetřovací techniky tehdejší StB byly srovnatelné s těmi, které používalo gestapo. Možná i horší. Vězňům byl do bot vpouštěn elektrický proud, byli nespočetněkrát biti a mučeni hladem. O život zde přišlo 29 lidí, z toho 16 bylo popraveno, 11 umučeno a 2 lidé byli zastřeleni.  Lidí, kteří zde přišli o naději, důstojnost a optimismus, bylo ještě víc.

Věznice pak funkčně zanikla při reorganizaci státní správy v roce 1960, kdy byl krajský soud přesunut z Uherského Hradiště do Brna. Dnes v budově justičního paláce sídlí střední uměleckoprůmyslová škola. Existuje spolek, Iniciativa za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti, který se zasazuje o

přeměnu nejcennější části areálu do podoby památníku obětí totalitních režimů.

Pokud se i vy budete chtít přijít na věznici podívat, obvykle se její brány otevírají během Slováckých slavností vína. Brněnská firma vypracovala studii, která počítá s opravou věznice. Mělo by se zde objevit Muzeum totality, okresní soud, státní zastupitelství, probační a mediační služba. Oprava bývalé věznice bude trvat ještě dlouho. Ovšem jediná věc je jistá. Tato budova si rekonstrukci jistě zaslouží.

Zdroj informací: http://www.veznicehradiste.cz/

Vendula Machů Č4.