MÁME 1 MÍSTO V ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDĚ!

Obrovského úspěchu dosáhl Vít Kundrata (O4.A) když v celostátním kole Zeměpisné olympiády získal 1 místo!
Vítek si skvěle poradil se všemi částmi celostátního kola. V terénní části se jednalo o socioekonomický průzkum, SWOT analýzu, hydrologické měření a následně matematické zpracování zjištěných dat.
V části písemné pak test vědomostí, práce s atlasem a multimediální test. O hezkou atmosféru soutěže se postarali skvělí organizátoři z řad učitelů geografie a kartografie Univerzity Karlovy, pod jejíž patronací soutěž probíhá.