DELF – předávání certifikátu

DELF jsou oficiální mezinárodní zkoušky z francouzského jazyka. Garantem kvality těchto zkoušek je samotné Ministerstvo školství Francouzské republiky. A v letošním ročníku jsme měli opět několik úspěšných studentů, kteří tuhle zkoušku zvládli. Nyní se můžete podívat na slavnostní předávání za účasti francouzského velvyslance.