Srdičkové dny

Naše gymnázium se pod vedením paní profesorky Jany Kolajové zapojuje do charitativní činnosti s názvem Srdíčkové dny.

Jedná se o projekt obecně prospěšné společnosti Život dětem, která již od roku 2000 pomáhá

nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky. Těm, kteří se dostanou do obtížné životní situace a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí.

Rodičům nemocných dětí pomáhají s úhradou zdravotních pomůcek, léčby, rehabilitačních a ozdravných pobytů. Nemocnicím přispívají na zakoupení přístrojové techniky a dalšího potřebného vybavení pro JIRP, kardiocentra apod. Dětským domovům, ústavům pro handicapované děti, ústavům sociální péče, kojeneckým ústavům a dětským stacionářům pomáhají hradit zdravotní, rehabilitační a výukové pomůcky a hračky.

Do letošních zimních Srdíčkových dnů, které se konaly dne 6. prosince 2018, se zapojilo celkem 20 studentů z naší školy, ze tříd 1.C, 1.D, 2.A, 2.B, 2.C a 2.D.

Studenti se rozdělili do dvojic a sbírku pak prováděli nejen na veřejném prostranství ve zvolených částech Zlína, ale i přímo ve škole, kde obcházeli jednotlivé třídy a učitelské kabinety.

Úkolem každé dvojice bylo oslovit učitele a studenty ve škole a kolemjdoucí na ulicích, sdělit jim nejdůležitější informace a předat letáčky s podrobnějšími údaji. Poté si tyto oslovené osoby mohly zakoupit nějaké drobné předměty s obrázkem usměvavého sluníčka, symbolem štěstí a současně logem. Jednalo se například o magnetky, žetony nebo reflexní přívěsky.

Téměř všechny předměty se podařilo prodat. Ukázalo se, že se najde spousta lidí, kteří neváhají přispět.

Další srdíčkové dny se konají na jaře. Již teď se na ně těšíme.

Přispět však může kdykoliv každý.

Kontakt na organizaci naleznete na stránkách www.zivotdetem.cz

                                                                                                         

Dominik Šlampa