NOC VĚDCŮ

Noc vědců je celosvětová akce k propagaci vědy a její popularizaci pro mladé lidi. Letos proběhla v celé České republice v pátek 6. října 2023. Ve Zlíně je stálým pořadatelem Fakulta technologická, která nás přizvala poprvé ke spolupráci.

Rádi jsme přijali, a to rovnou ve velkém: na 7 stanovištích měli malí i velcí návštěvníci akce, kterých bylo několik set, možnost potkat 17 učitelů a 43 studentů Gymnázia a Jazykové školy Zlín.

Nabídli jsme jim zajímavé pokusy, hádanky, hlavolamy, šifry, výlet do anglicky a španělsky mluvících zemí i možnost udělat rozhovor pro naši školní Televizi TGM.

Současně náš společenskovědní tým prováděl sociologický výzkum jak na Rektorátě UTB, kde jste se mohli setkat s našimi týmy, tak v budově Fakulty technologické. Zajímá Vás, co ví o vědě malé děti – a co dospělí?