Mgr. Alena Štachová⎮ Významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace

S radostí oznamujeme, že naše milá paní ředitelka Mgr. Alena Štachová byla včera oceněna v rámci letošního Ocenění pracovníků ve školství Zlínského kraje za významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace.

„Uvědomujeme si, jak náročná je práce s dětmi a mládeží, kolik stojí úsilí a nasazení. Udělení tohoto ocenění je jednou z možností, jak za ni můžeme učitelům, vychovatelům, případně dalším lidem, kteří pracují ve školství, veřejně poděkovat a pomoci vyzdvihnout společenskou prestiž těchto povolání,“ říká Zuzana Fišerová, radní pro školství a kulturu ve Zlínském kraji.

Do nominací se každoročně může zapojit i široká veřejnost. Každý navrhovatel však může navrhnout na ocenění pouze jednoho kandidáta. Paní ředitelka dostala ocenění spolu s dalšími 15 pracovníky školství v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Letos bylo navrženo 53 kandidátů. Jsme rádi, že Rada Zlínského kraje z mnoha desítek nominací z různých základních i středních škol působících ve Zlínském kraji vybrala právě naši paní ředitelku.

Věříme, že získané ocenění naši paní ředitelku potěšilo a my jí ještě touto cestou děkujeme a gratulujeme! Zdroj:

http://www.gjszlin.cz/gztgm/index.php?id=1472&strana=3